Yulee tung “ảnh nóng” quảng bá webgame Cửu Phạt

131023_anhgame_cuuphat01

131023_anhgame_cuuphat02

131023_anhgame_cuuphat03

131023_anhgame_cuuphat04

131023_anhgame_cuuphat05

131023_anhgame_cuuphat06

131023_anhgame_cuuphat07

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...