Vera Green và bộ ảnh cosplay Lanaya tuyệt đẹp

131102_anhgame_lanayadota2cosplay01

131102_anhgame_lanayadota2cosplay02

131102_anhgame_lanayadota2cosplay03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...