Truyện tranh Dota 2: Time of Juggernaut

Truyện tranh Dota 2: Time of Juggernaut

Đây là mẩu truyện ngắn kể lại sự tích của Juggernaut và sự bá đạo của một tay kiếm huyền thoại. Nhưng có vẻ không được bá lắm ở pub.

truyen tranh dota 2