Trang Anna tung ảnh nóng trước ngày Thí Tiên ra mắt