Tiểu nữ hiệp Tàng Kiếm và Thất Tú rủ nhau dạo chơi