Thợ săn Windrunner trong DotA 2 xuất hiện ngoài đời