Thêm một bộ cosplay tuyệt đẹp về Jinx

131030_anhgame_jinxcosplay01

131030_anhgame_jinxcosplay02

131030_anhgame_jinxcosplay03

131030_anhgame_jinxcosplay04

131026_anhgame_jinxcosplay01

131026_anhgame_jinxcosplay02

131026_anhgame_jinxcosplay03

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...