Thêm một bộ cosplay đẹp về “cảnh binh Piltover”

Thêm một bộ cosplay đẹp về "cảnh binh Piltover" - Ảnh 2
Thêm một bộ cosplay đẹp về "cảnh binh Piltover" - Ảnh 3
Thêm một bộ cosplay đẹp về "cảnh binh Piltover" - Ảnh 4
Thêm một bộ cosplay đẹp về "cảnh binh Piltover" - Ảnh 5
Thêm một bộ cosplay đẹp về "cảnh binh Piltover" - Ảnh 6

Thêm một bộ cosplay đẹp về "cảnh binh Piltover" - Ảnh 7
Thêm một bộ cosplay đẹp về "cảnh binh Piltover" - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...