Thêm một bộ ảnh cosplay Rusty Heart của Tasha

Thêm một bộ ảnh cosplay Rusty Heart của Tasha - Ảnh 2
Thêm một bộ ảnh cosplay Rusty Heart của Tasha - Ảnh 3
Thêm một bộ ảnh cosplay Rusty Heart của Tasha - Ảnh 4
Thêm một bộ ảnh cosplay Rusty Heart của Tasha - Ảnh 5
Thêm một bộ ảnh cosplay Rusty Heart của Tasha - Ảnh 6
Thêm một bộ ảnh cosplay Rusty Heart của Tasha - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...