Thêm một bộ ảnh cosplay ấn tượng về Lara Croft

Thêm một bộ ảnh cosplay ấn tượng về Lara Croft - Ảnh 2
Thêm một bộ ảnh cosplay ấn tượng về Lara Croft - Ảnh 3
Thêm một bộ ảnh cosplay ấn tượng về Lara Croft - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...