Thành viên Spiral Cats tái hiện lại công chúa hồn ma Perona