Tera Online: Nữ sát thủ tuyệt đẹp của tộc Castanic

Tera Online: Nữ sát thủ tuyệt đẹp của tộc Castanic - Ảnh 2
Tera Online: Nữ sát thủ tuyệt đẹp của tộc Castanic - Ảnh 3
Tera Online: Nữ sát thủ tuyệt đẹp của tộc Castanic - Ảnh 4
Tera Online: Nữ sát thủ tuyệt đẹp của tộc Castanic - Ảnh 5

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...