Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS

Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 2
Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 3
Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 4
Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 5
Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 6

Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 7
Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 8
Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 9
Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 10
Team17 xác nhận sẽ có Worms 3 cho các thiết bị iOS - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...