Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013