Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013

Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 2
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 3
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 4
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 5
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 6
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 7
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 8
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 9
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 10
Star Trek có mặt trên thị trường vào ngày 26/04/2013 - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...