Soi “tổng hành dinh” mới của NCsoft

131009_ncsoftoffice01

131009_ncsoftoffice02

131009_ncsoftoffice03

131009_ncsoftoffice04

131009_ncsoftoffice05

131009_ncsoftoffice06

131009_ncsoftoffice07

131009_ncsoftoffice08

131009_ncsoftoffice09

131009_ncsoftoffice10

131009_ncsoftoffice11

131009_ncsoftoffice12

131009_ncsoftoffice13

131009_ncsoftoffice14

131009_ncsoftoffice15

131009_ncsoftoffice16

131009_ncsoftoffice17

131009_ncsoftoffice18

131009_ncsoftoffice19

131009_ncsoftoffice20

131009_ncsoftoffice21

131009_ncsoftoffice22

131009_ncsoftoffice23

131009_ncsoftoffice24

131009_ncsoftoffice25

131009_ncsoftoffice26

131009_ncsoftoffice27

131009_ncsoftoffice28

131009_ncsoftoffice29

131009_ncsoftoffice30

131009_ncsoftoffice31

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...