Showgirl G-STAR 2013: Shin Se Ha (Phần 2)

131120_anhgame_shinseha01

131120_anhgame_shinseha02

131120_anhgame_shinseha03

131120_anhgame_shinseha04

131120_anhgame_shinseha05

131120_anhgame_shinseha06

131120_anhgame_shinseha07

131120_anhgame_shinseha08

131120_anhgame_shinseha09

131120_anhgame_shinseha10

131120_anhgame_shinseha11

131120_anhgame_shinseha12

131120_anhgame_shinseha13

131120_anhgame_shinseha14

131120_anhgame_shinseha15

131120_anhgame_shinseha16

131120_anhgame_shinseha17

131120_anhgame_shinseha18

131120_anhgame_shinseha19

131120_anhgame_shinseha20

131120_anhgame_shinseha21

131120_anhgame_shinseha22

131120_anhgame_shinseha23

131120_anhgame_shinseha24

131120_anhgame_shinseha25

131120_anhgame_shinseha26

131120_anhgame_shinseha27

131120_anhgame_shinseha28

131120_anhgame_shinseha29

131120_anhgame_shinseha30

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...