SEGA giới thiệu game mới Fighting Climax

131013_anhgame_climax01

131013_anhgame_climax02

131013_anhgame_climax03

131013_anhgame_climax04

131013_anhgame_climax05

131013_anhgame_climax06

131013_anhgame_climax07

131013_anhgame_climax08

131013_anhgame_climax09

131013_anhgame_climax10

131013_anhgame_climax11

131013_anhgame_climax12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...