Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II

Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 2
Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 3
Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 4
Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 5
Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 6

Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 7
Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 8
Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 9
Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 10
Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 11

Sarah Kerrigan qua nét vẽ của game thủ StarCraft II - Ảnh 12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...