Ryuu Garuda khoe cosplay “khẩu pháo nổi loạn” Jinx

131204_anhgame_jinxcosplay01

131204_anhgame_jinxcosplay02

131204_anhgame_jinxcosplay03

131204_anhgame_jinxcosplay04

131204_anhgame_jinxcosplay05

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...