"Rụng tim" với bộ ảnh cosplay mới của Kiếm Hiệp Thế Giới