Riot Games hé lộ thông tin về tướng mới Lucian

Riot Games hé lộ thông tin về tướng mới Lucian - Ảnh 2
Riot Games hé lộ thông tin về tướng mới Lucian - Ảnh 3
Riot Games hé lộ thông tin về tướng mới Lucian - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...