Radish cực dễ thương khi hóa thân thành Lyn Blade Master