Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 rạng rỡ với sắc đỏ