PizZaMonsTa và cosplay Liên Minh Huyền Thoại

PizZaMonsTa và cosplay Liên Minh Huyền Thoại

131107_gamelandvn_pizzi01

131107_gamelandvn_pizzi03

131107_gamelandvn_pizzi04

131107_gamelandvn_pizzi05

131107_gamelandvn_pizzi06