"Nhị Kiều" Minh Giáo khoe sắc cùng nắng gió đại mạc