Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới

Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 2
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 3
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 4
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 5
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 6

Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 7
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 8
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 9
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 10
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 11

Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 12
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 13
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 14
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 15
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 16

Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 17
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 18
Nguyên Hỏa tung cosplay quảng bá phiên bản mới - Ảnh 19

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...