Ngắm vòng một siêu khủng của “ác kiếm” Katarina

Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 2
Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 3
Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 4
Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 5
Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 6

Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 7
Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 8
Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 9
Ngắm vòng một siêu khủng của "ác kiếm" Katarina - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...