Ngắm vẻ đẹp của NPC Khả Nhân trong VLTK 3D

Ngắm vẻ đẹp của NPC Khả Nhân trong VLTK 3D

131207_anhgame_jx3cosplay01

131207_anhgame_jx3cosplay03

131207_anhgame_jx3cosplay04

131207_anhgame_jx3cosplay05

131207_anhgame_jx3cosplay06