Ngắm “pháp sư tinh linh” Lulu xuất hiện ngoài đời thực

Ngắm "pháp sư tinh linh" Lulu xuất hiện ngoài đời thực - Ảnh 2
Ngắm "pháp sư tinh linh" Lulu xuất hiện ngoài đời thực - Ảnh 3
Ngắm "pháp sư tinh linh" Lulu xuất hiện ngoài đời thực - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...