Ngắm mĩ nữ Việt trong cosplay Bàn Long 3D - Ảnh Game

Ngắm mĩ nữ Việt trong cosplay Bàn Long 3D

VNG tung bộ ảnh cosplay giới thiệu các lớp nhân vật trong Bàn Long 3D, trò chơi di động trực tuyến mới được trình làng cách đây gần một tháng.

cosplay-ban-long-3d01

cosplay-ban-long-3d02

cosplay-ban-long-3d03

cosplay-ban-long-3d04

cosplay-ban-long-3d05

cosplay-ban-long-3d06

cosplay-ban-long-3d07