Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc

Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 2
Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 3
Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 4
Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 5
Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 6

Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 7
Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 8
Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 9
Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 10
Ngắm loạt artwork Dota 2 của các họa sĩ Trung Quốc - Ảnh 11

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...