Ngắm loạt ảnh đầu tiên của Diablo III: Reaper of Souls

Ngắm loạt ảnh đầu tiên của Diablo III: Reaper of Souls - Ảnh 2
Ngắm loạt ảnh đầu tiên của Diablo III: Reaper of Souls - Ảnh 3
Ngắm loạt ảnh đầu tiên của Diablo III: Reaper of Souls - Ảnh 4
Ngắm loạt ảnh đầu tiên của Diablo III: Reaper of Souls - Ảnh 5
Ngắm loạt ảnh đầu tiên của Diablo III: Reaper of Souls - Ảnh 6
Ngắm loạt ảnh đầu tiên của Diablo III: Reaper of Souls - Ảnh 7

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...