Ngắm cận cảnh “siêu mẫu” Vella trong Mabinogi Heroes