Các anh hùng DotA 2 qua nét vẽ chibi của VitualMan209

Các anh hùng DotA 2 qua nét vẽ chibi của VitualMan209 - Ảnh 2
Các anh hùng DotA 2 qua nét vẽ chibi của VitualMan209 - Ảnh 3
Các anh hùng DotA 2 qua nét vẽ chibi của VitualMan209 - Ảnh 4
Các anh hùng DotA 2 qua nét vẽ chibi của VitualMan209 - Ảnh 5
Các anh hùng DotA 2 qua nét vẽ chibi của VitualMan209 - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...