Ngắm bộ cosplay Elsword tuyệt vời của Kicka

131113_anhgame_elsworldcosplay01

131113_anhgame_elsworldcosplay02

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...