NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage

NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage - Ảnh 1

NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage - Ảnh 2
NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage - Ảnh 3
NCsoft hé lộ về nhân vật mới trong Lineage - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...