Nana trở thành đại sứ hình ảnh của OST Chronicle

Nana trở thành đại sứ hình ảnh của OST Chronicle

Nữ ca sĩ của Orange Caramel cực nhí nhảnh và đáng yêu trong bộ ảnh quảng bá trò chơi trực tuyến OST Chronicle.

150329_anhgame_nana12

150329_anhgame_nana04

150329_anhgame_nana05

150329_anhgame_nana06

150329_anhgame_nana07

150329_anhgame_nana16

150329_anhgame_nana15

150329_anhgame_nana14

150329_anhgame_nana10

150329_anhgame_nana08

150329_anhgame_nana02

150329_anhgame_nana13

150329_anhgame_nana17

150329_anhgame_nana11

150329_anhgame_nana09

150329_anhgame_nana01

150329_anhgame_nana03