Mỹ nữ Thiên Địa Quyết sắc sảo trong cosplay Trầm Ngư

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay01

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay02

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay03

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay04

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay05

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay06

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay07

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay08

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay09

131021_anhgame_thiendiaquyetcosplay10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...