Một số hình ảnh về giai đoạn CBT2 của Warface Hàn Quốc