Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL

Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 2
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 3
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 4
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 5
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 6
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 7
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 8
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 9
Một bộ ảnh cosplay Blade & Soul ấn tượng của CSL - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...