Misa thử sức với cosplay về "khẩu pháo nổi loạn" Jinx