Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc

Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 2
Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 3
Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 4
Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 5
Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 6

Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 7
Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 8
Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 9
Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 10
Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 11

Mê mẩn với cosplay quảng bá Vũ Hồn tại Trung Quốc - Ảnh 12

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...