MadLife và Flame hóa thân thành Blitzcrank và Ezreal