Loạt hình chibi dễ thương của các tướng Củ Hành (1)

130728_cuhanhchibi01

130728_cuhanhchibi02

130728_cuhanhchibi03

130728_cuhanhchibi04

130728_cuhanhchibi05

130728_cuhanhchibi06

130728_cuhanhchibi07

130728_cuhanhchibi08

130728_cuhanhchibi09

130728_cuhanhchibi10

130728_cuhanhchibi11

130728_cuhanhchibi12

130728_cuhanhchibi13

130728_cuhanhchibi14

130728_cuhanhchibi16

130728_cuhanhchibi17

130728_cuhanhchibi18

130728_cuhanhchibi19

130728_cuhanhchibi20

130728_cuhanhchibi21

130728_cuhanhchibi22

130728_cuhanhchibi23

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...