Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của Cyberpunk 2077

Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của Cyberpunk 2077 - Ảnh 2
Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của Cyberpunk 2077 - Ảnh 3
Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của Cyberpunk 2077 - Ảnh 4

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...