Lộ ảnh hậu trường quảng bá game mới của FPT Online

Lộ ảnh hậu trường quảng bá game mới của FPT Online - Ảnh 2
Lộ ảnh hậu trường quảng bá game mới của FPT Online - Ảnh 3
Lộ ảnh hậu trường quảng bá game mới của FPT Online - Ảnh 4
Lộ ảnh hậu trường quảng bá game mới của FPT Online - Ảnh 5
Lộ ảnh hậu trường quảng bá game mới của FPT Online - Ảnh 6
Lộ ảnh hậu trường quảng bá game mới của FPT Online - Ảnh 7
Lộ ảnh hậu trường quảng bá game mới của FPT Online - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...