Lizy Perry cực đáng yêu với cosplay Kurakakemiya

131116_anhgame_himegarden01

131116_anhgame_himegarden02

131116_anhgame_himegarden03

131116_anhgame_himegarden04

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...