Like.vn công bố ảnh cosplay mới của Daybreak Online