Liên Minh Huyền Thoại sắp có trang phục Taipei Assassin