Liên Minh Huyền Thoại sắp có trang phục Taipei Assassin

Liên Minh Huyền Thoại sắp có trang phục Taipei Assassin

Liên Minh Huyền Thoại sắp có trang phục Taipei Assassin - Ảnh 1