Liên Minh Huyền Thoại ra mắt giải đấu "Chị em vùng lên"

Liên Minh Huyền Thoại ra mắt giải đấu “Chị em vùng lên”